วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

มหัศจรรย์หนอนผีเสื้อ" วงศ์ Tineidae " ผ่านกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM

มหัศจรรย์หนอนผีเสื้อ" วงศ์ Tineidae " ผ่านกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM

เคยสงสัยกันไหมว่า มีตัวอะไรเล็กๆ ซึ่งมีปลอกหุ้มขนาด ยาวประมาณ 6-13 มิลลิเมตร กว้าง 3-4 มิลลิเมตร
กระดึ๊บๆและเกาะตามผนังห้องน้ำ ผนังบ้าน ห้องนอน บ้างตัวห้อยอยู่ตามฝ้า ปลอกจะมีหลากหลายสี สีเทา
น้ำตาล ดำ แดงบ้าง บางปลอกก็หลากหลายสี บางปลอกก็เงาระยิบระยับเจ้าตัวที่ว่าตามภาพล่างนี้ มันเป็น หนอนผีเสื้อ" วงศ์ Tineidae "
บางทีเรียกว่าผีเสื้อหนอนปลอกผนังบ้าน(Household Casebearer, or previously known as Plaster Bagworm)
เป็นผีเสื้อวงศ์เดียวกับผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Cloth moth), Tineidae ผีเสื้อวงศ์นี้มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับวงศ์ผี
เสื้อหนอนปลอก (Bag-worm Moth), Psychidae ที่ต้องมีชื่อว่า หนอนปลอก นี้ก็เพราะว่าตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนนอน
เป็นหนอนอยู่นั้นมันมักจะถักใยรอบๆตัวโดย นำเอาวัสดุรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นเศษผ้า เศษผม ขนสุนัข ทราย กระดาษ
ใยแมงมุม ใบใม้ สิ่งต่างต่างๆที่มี ขนาดเล็กมาเป็นปลอกหุ้มรอบตัวเอาไว้
ตามภาพเป็นหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ที่มีส่วนลำตัวติดอยู่กับปลอกครึ่งหนึ่ง
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1 mm (มิลลิเมตร )
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดลำตัวแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านบน
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านบน ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

ส่วนที่เป็นเครื่องจักรในการเจาะ
ตามภาพเป็นหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 150 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

ส่วนที่เป็นเครื่องจักรในการเจาะ
ตามภาพเป็นหัวและช่วงปากหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหัวและช่วงปากหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99%
เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ส่วนลำตัวล่าง
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1 mm (มิลลิเมตร )
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดลำตัวแล้วจะมีขนาด 1-2 มิลลิเมตรความกว้าง ยาว 8-9 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
มาดูกันว่าหนอนเจ้ามันสามารถกระดึ๊บๆ และเกาะผนังได้อย่างไร โดยไม่หล่น เราจะเห็นส่วนลำตัวที่เป็น
ข้อๆเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการคลานและกระดึ๊บๆ และช่วงกลางจะมีส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะและกระดึ๊บ
ไม่ให้หลุด


ตามภาพเป็นด้านล่างหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และหัวหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
ส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะและกระดึ๊บไม่ให้หลุด ตามภาพเป็นช่วงที่ใช้เกาะและกระดึ๊บของหนอนผีเสื้อ
หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง

ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และช่วงที่ใช้เกาะและกระดึ๊บของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง
ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com


ส่วนที่ใช้ในการยึดเกาะและกระดึ๊บไม่ให้หลุด ตามภาพเป็นช่วงที่ใช้เกาะและกระดึ๊บของหนอนผีเสื้อ
หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง

ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และช่วงที่ใช้เกาะและกระดึ๊บของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง
ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com


 


บั้นทายของหนอน ตามภาพเป็นบั้นทายของหนอนของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านล่าง

ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และบั้นทายของหนอนของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ด้านล่าง
ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) จะประกอบด้วยเศษผ้า เศษผม ขนสุนัข ทราย กระดาษ
ใยแมงมุม ใบใม้ สิ่งต่างต่างๆที่มีขนาดเล็กมาเป็นปลอกหุ้มรอบตัวเอาไว้
ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)

ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1 mm (มิลลิเมตร )
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)

ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.comตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

เราจะเห็นชิ้นส่วนเล็กๆจำนวนมากประกอบเป็นปลอกตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com


ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ BEI TOPO

และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ BEI TOPO+SHADOW
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com
วิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ
เรามาวิเคราะห์ว่าไอ้เจ้าปลอกนี้มีเศษเศษผ้า เศษผม ขนสุนัข ทราย กระดาษ ใยแมงมุม ใบใม้
สิ่งต่างต่างๆที่มีขนาดเล็กมาเป็นปลอกหุ้มรอบตัวเอาไว้จริงหรือไม่


ด้วยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ ด้วยเครื่อง EDS กัน เราจะได้สเป็กตรัม C คาร์บอน,
O ออกซิเจน ,Ca แคลเซียม และK โปแตสเซียม จะมาจากเศษผ้า พืช ใบไม้ ใยแมงมุม ส่วน Si ซิลิกอน
Cu ทองแดง Fe เหล็ก Al อลูมิเนียม, Zn สังกะสี,Mg แมกนีเซียมจาก ทรายและดิน Na โซเดียมจาก
สนิมเหล็กซึ่งจะทำให้เห็นปลอกเป็นสีแดงและน้ำตาล ส่วน Cl ครอรีนที่พบชิ้นส่วนต่างๆถ้าเจอน้ำก็จะมีส่วน
ประกอบครอรีนอยู่แล้ว เวลาเราเห็นปลอกระยิบระยับเมื่อเจอแสง ส่วนใหญ่ Si ซิลิกอนจะเยอะ ตามมาด้วย
Fe,Al,Cu,Zn

 


วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณตามธาตุที่เราพบตอนวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะได้ปริมาณตามกราฟด้านล่าง
เราวิเคราะห์เพิ่มเติม ดูการกระจายตัวของชิ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นปลอกกัน ด้วยการวิเคราะห์แบบ
Mapping จะได้ผลตามภาพ


รามาดูปลอกด้านในกัน เราจะมองเห็นอะไรเป็นเส้นๆอยู่ภายใน
ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านใน
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1mm. หรือ 1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

พิ่มกำลังขยายขึ้นมาอีก เราก็จะเห็นเส้นๆนี้ชัดขึ้น แต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
ตามภาพเป็นปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านในปลอก
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1mm. หรือ 1 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 3.5-4 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และปลอกหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

เพิ่มกำลังขยายเส้นๆที่ว่า เราจะเห็นรายละเอียดว่ามันเป็นเส้นผม ขนสุนัขชัดเจนมาก
ตามภาพเป็นอาหารของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae) ด้านในปลอก
ถ่ายด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 150 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร
เมื่อนำสเกลเทียบกับขนาดปลอกแล้วจะมีขนาด 0.8-1 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอาหารของหนอนผีเสื้อ หนอนเจาะผ้า(Tineidae)ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย
www.dosem24hr.com

เราก็มีความสงสัยว่าทำไมมันจึงสะสมเส้นผม ขน ขนสุนัขไว้จำนวนมากมายขนาดนี้ ก็เลยกลับไปดูผล วิเคราะห์เส้นผม ขนคลิก บทความเดิมทำให้เราถึงบางอ้อ เพราะเส้นผมมีธาตุ Si,K,C,O,Ca,Cu,Zn,Cl
เหมือนๆที่เราวิเคราะห์เจอบนชิ้นส่วนที่มาประกอบเป็นปลอกนั้นเอง โดยเฉพาะเส้นขนสุนัขจะมี แร่ธาตุ
เยอะ เราก็พอจะเดาได้ว่าหนอนผีเสื้อนี้ชอบแหล่งอาหารที่มีแร่ธาตุประมาณนี้นั้นเอง


*********************************************************************
หนอนเจาะผ้า,หนอนปลอก,หนอนผีเสื้อ,Tineidae
บทความน่าสนใจอื่นๆ
ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

เทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX

CAMEO Qualitative phase Image Analysis
CAMEO คือเทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX
เหมาะสำหรับตัวอย่างขัดเรียบ, งานหล่อ,เหล็กหล่อ,งานฉาบเคลือบสีและวัสดุ และอื่นๆที่ต้องการเช็คเฟส(Phase analysis)ตามตัวอย่างที่นำเสนอไม่ได้ขัดเรียบ แต่นำมาวิเคราะห์ให้ดู เป็นไกด์แนะแนวทางในการวิเคราะห์หาเฟส

ตามภาพด้านล่างถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM
ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน)หรือ 0.1 มิลลิเมตรถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพด้านล่างถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM
ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตรถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ BEI COMPO+SHADOWS ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ภาพล่างนี้เป็นตำแหน่งเดียวกัน แต่คนละโหมดภาพ ภาพนี้จะแยกเฉดสีของธาตุ ตามเลขอะตอมมิค
atomic no./ z โดยธาตุเบาจะออกโทนสีมืด(z น้อย) ธาตุหนักภาพจะออกสีสว่าง (z มาก)
เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Qualitative Analysis)
จะได้สเปกตรัมทำให้เราทราบว่าตัวอย่างเราตามภาพ มีธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn
เราวิเคราะห์เชิงปริมาณต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Quantitative Analysis)
ทำให้เราทราบว่าตัวอย่างเราตามภาพ มีธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn อยู่ปริมาณเท่าไร
เป็น Element %

เราวิเคราะห์ดูการกระจายของธาตุเชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX (Mapping)
จะได้ตำแหน่งการกระจายตัวของธาตุ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn


CAMEO Qualitative phase Image Analysis

เราวิเคราะห์ดูเพสของธาตุเชิงคุณภาพต่อด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX


ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 5.5 kev. ถึง 8.5 kev.
ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ Mn, Fe, Cu 
ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที (ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที) จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้
ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 10 kev.
ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn
ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที (ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที) จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้

ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 15 kev.
ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn สเกลจะละเอียดกว่า
0.1 kev. ถึง 10 kev.
ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 10 นาที (ควรใช้เวลาวิเคราะห์ 30 นาที) จะได้ภาพที่ละเอียดกว่านี้

ตามภาพ เราเช็คเฟสที่ระดับพลังงานที่ย่าน 0.1 kev. ถึง 20 kev.
ตำแหน่งเฟสนี้จะเป็นการเช็คเฟสของ C , O, Si, P, Cl, K, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn สเกลจะละเอียดกว่า
0.1 kev. ถึง 15 kev.
ระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ 30 นาที จะได้ภาพที่ละเอียดกว่าทุกการวิเคราะห์ที่ผ่านมา การเช็คเฟสเรา
สามารถเลือกย่านแคบๆได้ เพื่อต้องการดูเพสของธาตุตัวเดียว หรือสองสามตัว ไม่ต้องดูทุกเพสได้
เช่นถ้าเราต้องการเช็ค Mn เราก็สามารถตั้ง kev. ประมาณ 5.7- 6.0 kev. ได้การใช้โปรแกรม และข้อมูลขอขอบคุณ Mr.Golf สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม มากๆค่ะ
ข้อมูลเพิ่มเติม : www.dosem24hr.com

 *************************************************************************
Tag : cameo,cameo analysis,phase image,phase analysis,qualitative phase,วิเคราะห์เฟสวัสดุ

บทความน่าสนใจอื่นๆ
 
 
ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด FE-SEM,SEM,EPMA Image

ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด
FE-SEM,SEM,EPMA Image


ภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์ไมโครสโคปไม่ว่าจะจากเครื่อง SEM, FE-SEM และ EPMA
จะได้ภาพลักษณะเดียวกัน จะแตกต่างกันในเรื่องของความสามารถแจกแจงรายละเอียด
ของภาพ (Resolution) โดย FE-SEM จะอยู่ระหว่าง 0.8 nm-1.5 nm. ,SEM 3-3.5 nm.
และ EPMA 7-8 nm. FE-EPMA ประมาณ 3-3.5 nm.(นาโนเมตร)* SEI Secondary Electron Image เกิดจาก Primary electron ที่ได้จากการยิงของปืนอิเล็กตรอน
(Electron Gun) ที่ใส้หลอด(Filament) ทำมาจากทังสเตน(W) ยิงมากระทบตัวอย่างและสะท้อนกลับ
เป็น
Secondary Electron แล้วมีตัวตรวจจับ PMT (Photo multiply tube) แปลง Primary electron
เป็น
สัญญาณไฟฟ้า และมีชุดแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณภาพต่อ

** BEI Backscattered Electron Image จะมีโหมด COMPO และ TOPO
โดยตัวตรวจจับสัญญาณ BEI จะรับสัญญาณ Backscattered Electron ที่สะท้อนจาก
ตัวอย่าง
มาแปรผลเป็นภาพในโหมดต่างๆ
- COMPO Mode สัญญาณ Backscattered Electron ที่ตัวตรวจจับรับได้แต่ละบริเวณ
จะแปรผล
ตามเลขอะตอม (Atomic number,Z) ถ้าตัวอย่างมีเนื้อสารไม่หมือน หรือไม่
เป็นเนื้อเดียว การ
แปรผลออกมาจะได้ภาพหลายเฉดสี โดยธาตุเบาจะมีเฉดสีมืด(ดำ)
ธาตุหนักจะมีเฉดสีเทา ไป
สีสว่าง (ขาว)
- COMPO +SHADOW Modeเพิ่มเงาให้ภาพในโหมด COMPO Modeให้มีมิติมากยิ่งขึ้น
- TOPO Mode คือภาพ topography แสดงลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของ
ตัวอย่างรวมถึงความสูงต่ำ ลึกตื้นของผิวตัวอย่าง

- TOPO Mode +SHADOW เพิ่มเงาให้ภาพในโหมด TOPO Mode ให้มีมิติมากยิ่งขึ้น
ภาพ BEI ที่แสดงในบทความนี้ได้จาก BEI Detector เป็นแบบ P-N Junction
และBEI Detector แบบอื่นๆเช่น แบบ Robinson Detector, YAK Detector

เรามาดูภาพที่ได้ในแต่ละแบบกัน
1.ภาพ SEI Secondary Electron Image ใน HV โหมด(HV SEM,High vacuum SEM) สูญญากาศสูง

2.ภาพ SEI Secondary Electron Image ใน LV โหมดโหมดสูญญากาศต่ำ
(LV SEM,LOW vacuum SEM)


3.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ COMPO ใน HV โหมดสูญญากาศสูง
(HV SEM,High vacuum SEM)


4.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ COMPO +SHADOW ใน HV โหมดสูญญากาศสูง
(HV SEM,High vacuum SEM)


5.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ TOPO ใน HV โหมดสูญญากาศสูง
(HV SEM,High vacuum SEM)6.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ TOPO +SHADOW ใน HV โหมดสูญญากาศสูง
(HV SEM,High vacuum SEM)

7.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ COMPO +SHADOW ใน LV โหมดสูญญากาศต่ำ
(LV SEM,LOW vacuum SEM)8.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ COMPO ใน LV โหมดสูญญากาศต่ำ
(LV SEM,LOW vacuum SEM)

9.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ TOPO+SHADOW ใน LV โหมดสูญญากาศต่ำ
(LV SEM,LOW vacuum SEM)


10.ภาพ BEI Backscattered Electron Image แบบ TOPO ใน LV โหมดสูญญากาศต่ำ
(LV SEM,LOW vacuum SEM)


***************************************************************************
FE-SEM image,SEM Image,EPMA Image,BEI COMPO,BEI TOPO,SEI,BEI COMPO SHADOW,
BEI TOPO SHADOW,ภาพSEM,ภาพจากกล้องจุลทรรศน์


บทความน่าสนใจอื่นๆ
ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด