วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เห็บหมัด, Tick,bush tick, cattle tick,paralysis tick

เห็บหมัด, Tick,bush tick, cattle tick,paralysis tick

บทความนี้ Do SEM ขอขอบคุณคุณกอล์ฟ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com 

เห็บหมัด ที่เรานำมาเป็นตัวอย่าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM
เรานำมาจากกรงสุนัข เป็นตัวเห็บหมัดยังตัวเล็กอยู่มาก ยังไม่มีการดูดเลือดสุนัข
ถ่ายในโหมดสูญญากาศสูง HV SEM เราจะต้องนำตัวอย่างเห็บหมัดฉาบเคลือบ
ด้วยทองให้สามารถนำไฟฟ้าได้ จึงจะสามารถถ่ายในโหมด HV SEM ได้
ตามภาพเป็นเห็บหมัด ท่านอนหงาย
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน ) หรือ 0.5 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นเห็บหมัด ท่านอนหงาย เต็มตัว
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 150 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน ) หรือ 0.1 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นเห็บหมัด ส่วนขยายหน้าท้องมองเห็นอวัยวะเพศถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนหงาย ส่วนขยายขาด้านข้างถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนหงาย ส่วนขยายช่วงหัว

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนหงาย ส่วนขยายช่วงหัวและปาก

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 3500 เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนคว่ำ ส่วนขยายช่วงหัวและปาก
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

ตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนคว่ำ ส่วนขยายช่วงหัวและปาก
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นเห็บหมัด นอนคว่ำ ส่วนขยายช่วงหัวและปาก
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 10kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 3500 เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และเห็บหมัด ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com

*****************************************************************  
สุดท้ายขอบคุณ Do SEM ที่เปิดพื้นที่ให้ มากๆครับ ที่เปิดโอกาสให้ได้ถ่ายภาพสวยๆมาลง
น้อมรับทุกคำชี้แนะครับ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com
หรือมาพบปะพูดคุยได้ตามประสาได้ที่ BigC จ.สุรินทร์ (แอร์ฟรี 555 จริงๆนะครับ) หรือมา ติดตามเป็นเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ http://www.facebook.com/JeolOxfordInstruments?ref=hl 

*********************************************************************

บทความน่าสนใจอื่นๆ
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปูนซีเมนต์ Cement วิเคราะห์ทางกายภาพด้วยเครื่อง SEM และหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง EDS/EDX

ปูนซีเมนต์ Cement วิเคราะห์ทางกายภาพด้วยเครื่อง SEM และหาองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง EDS/EDX

บทความนี้ Do SEM ขอขอบคุณคุณกอล์ฟ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com 

 

วัตถุดิบที่มีในปูนซีเมนต์
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

    
1. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของปูนขาว (Line Component)

เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีจำพวก แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate. CaCo3)
  ตามธรรมชาติจะพบ ได้ตาม ดินขาว (Marl) หินปูน (Limestone)  และชอล์ก (Chalk)
    
2. วัตถุดิบที่มีส่วนประกอบของดินดำ (Clay)

เป็นวัตถุดิบที่มีส่วนประกอบทางเคมีจำพวก ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide, SiO2)
อะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide, Al2O3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Ferric Oxide, Fe2O3)
ตามธรรมชาติจะพบ ได้ตาม ดินดาน (Shale) และ ดินดำ (Clay)
    
3. วัตถุดิบปรับแต่งคุณสมบัติ (Correetive Materials)

เป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับเพิ่มเติมสารประกอบบางตัว ซึ่งมีไม่เพียงพอในดินดำ หรือดินดาน
วัตถุดิบเหล่านี้ได้แก่ ทราย ที่ต้องการเพิ่มซิลิคอนไดออกไซด์(Silicon Dioxide, SiO2)
แร่เหล็กหรือดินลูกรัง ต้องการเฟอร์ริกออกไซด์  (Ferric Oxide, Fe2O3)และดินอะลูมินา
ต้องการอะลูมินัมออกไซด์ (Aluminum Oxide, Al2O3) เป็นต้น
ตัวอย่างที่เราจะนำวิเคราะห์นี้เราจะนำเป็นตัวอย่าง 2 ยี่ห้อ (ไม่ขอระบุยี่ห้อ) แบบผงซีเมนต์ล้วน
เราจะวิเคราะห์ดูว่าจะมีองค์ประกอบทางเคมี ตามวัตถุดิบทั้ง 3 ข้อหรือไม่


การวิเคราะห์จะทำการวิเคราะห์ 2 โหมด
คือโหมดสูญญากาศสูง (HV SEM) และโหมดสูญญากาศต่ำ (LV SEM)

เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด HV SEM กันก่อน

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement (A)  ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com 


 


วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่างเราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี
ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม,
Si ซิลิกอน, K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่าองค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร
เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณกันต่อในขั้นตอนต่อไปวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 2 รูปแบบ แบบ Element% และแบบ Compound %
แบบแรกแบบ Element% จะบอกปริมาณเป็นธาตุๆไป เช่นตามภาพล่าง
จะมีปริมาณ Ca แคลเซียมอยู่ 39.65%วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
 เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ
เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 2.18 %วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ
Speed mapping


หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง
แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ
หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง
 

วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ SEI ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ คือธาตุที่เราเลือกมาทำ
Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร เราก็เลือกมาทำ โดย

ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุ
เป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือและเลขกำกับไว้ว่า
CaK , 30
ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 30 คือค่า Cps.(count per second)

ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 30ตัววิ่งมาชนหน้าEDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด
30 x-ray/1วินาที ยิ่ง
ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผลก็จะมากตาม
นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย


ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก
สีเขียวมีรองลงมาส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ
กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด LV SEM กันต่อ


ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (A) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (A)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (A) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี
ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน,
K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่าองค์
ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณกัน
ต่อในขั้นตอนต่อไป


ผลเชิงคุณภาพในโหมด LV SEM จะได้ผลคล้ายโหมด HV SEM ก่อนหน้า
Spectrum เชิงคุณภาพแบบขยาย
Spectrum เชิงคุณภาพแบบตัดสีพื้น(น้ำเงิน)ออกวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ
เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 2.66 %วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ
Speed mapping


หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง
แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ
หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง
 

วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ BEI COMPO ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ
คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร
เราก็เลือกมาทำ โดย
ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้
เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือและ
เลขกำกับไว้ว่า
CaK , 23 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N) ส่วน 23
คือค่า Cps.(count per second)
ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 23ตัววิ่งมาชนหน้าEDS/EDX
Detector จำนวนทั้งหมด 23 x-ray/1วินาที ยิ่ง
ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร ความละเอียดของผล
ก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย


ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก
สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ
กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%

*********************************************************
 

วิเคราะห์แบบผงซีเมนต์แบบผสมเสร็จ(ผสมทราย)ในโหมด HV SEM กัน

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 350 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี
ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน,
K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่า
องค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์
เชิงปริมาณกันต่อในขั้นตอนต่อไป
วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ
เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 3.03 %
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Element % จะบอกปริมาณเป็นแท่งกราฟ
วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ
Speed mapping


หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง
แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ
หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง


วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ SEI ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ
คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร
เราก็เลือกมาทำ โดย
ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้ เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือ
และเลขกำกับไว้ว่า
CaK , 18 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N)
ส่วน 18 คือค่า Cps.(count per second)
ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 18 ตัววิ่งมาชนหน้า
EDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด 18 x-ray/1วินาที ยิ่ง
ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร
ความละเอียดของผลก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย


ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก
สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ
กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X500 เท่า โดย www.dosem24hr.com 
ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%
ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 750 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน ) หรือ 0.01 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
ภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X750 เท่า
โดย www.dosem24hr.com 
ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement แบบ (B)

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 5000 เท่า สเกล 5 um (ไมครอน ) หรือ 0.005 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และผงซีเมนต์ Cement แบบ (B) ฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comภาพ Speed Mapping ที่กำลังขยาย X5000 เท่า
โดย www.dosem24hr.com 
ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%เรามาวิเคราะห์แบบผงซีเมนต์ล้วน ในโหมด LV SEM กันต่อ

ตามภาพเป็นผงซีเมนต์ Cement (B)

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์) 
กำลังขยาย x 500 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน ) หรือ 0.05 มิลลิเมตร 
ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
และผงซีเมนต์ Cement (B) ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้นำไฟฟ้า (ไม่นำไฟฟ้า)
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
 

 

วิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS/EDX ตำแหน่งตามภาพด้านบน

ตามภาพล่าง
เราจะได้สเป็กตรัมของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งจะได้องค์ประกอบทางเคมี
ประกอบด้วย C คาร์บอน,O ออกซิเจน,Ca แคลเซียม, Al อลูมิเนียม,Mg แมกนีเซียม, Si ซิลิกอน,
K โปแตสเซียม, Fe เหล็ก, Cu ทองแดง, Zn สังกะสี การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ว่า
องค์ประกอบทางเคมี มีอะไรบ้างแต่มีปริมาณ เท่าไร เราจะไม่ทราบเราจะต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณ
กันต่อในขั้นตอนต่อไป

วิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเครื่อง EDS/EDX
เราสามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบที่สองแบบ Compound % จะบอกปริมาณ
เป็นCompound % เช่นตามภาพล่าง จะมีปริมาณ Fe203 Ferric Oxide อยู่ 0.62 %วิเคราะห์ดูการกระจายตัวขององค์ประกอบเคมีของปูนซีเมนต์ ด้วยการทำ
Speed mapping


หลังจากที่เราวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไปแล้ว เราทราบว่ามีธาตุอะไรบ้าง
แต่เราไม่ทราบว่าตำแหน่งของธาตุเหล่านั้นกระจายตัวอยู่รูปแบบใหน เราก็จะใช้การ
หาการกระจายตัวที่เรียกว่าการทำ Mapping กันต่อ จะได้ผลตามภาพล่าง


วิธีการดูผล
ช่องแรกบนซ้ายมือ คือภาพ BEI COMPO ที่ได้จากเครื่อง SEM ส่วนช่องที่เหลือ
คือธาตุที่เราเลือกมาทำ Mapping ตอนที่เราวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราทราบมีธาตุอะไร
เราก็เลือกมาทำ โดย
ที่ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทุกธาตุ หรือจะครบทุกธาตุก็ได้
เรามาดูแต่ละช่องที่เป็นธาตุเป็นตัวๆ เรายกตัวอย่างช่องแคลเซียม Ca ซึ่งจะมีตัวหนังสือ
และเลขกำกับไว้ว่า
CaK , 15 ความหมาย Ca คือแคลเซียม K คือ K shell (K,L,M,N)
ส่วน 15 คือค่า Cps.(count per second)
ซึ่งหมายถึง X-rayของ Ca 15ตัววิ่งมาชนหน้า
EDS/EDX Detector จำนวนทั้งหมด 15 x-ray/1วินาที ยิ่ง
ให้ตัวเลขนี้มากเท่าไร
ความละเอียดของผลก็จะมากตาม นั้นก็หมายถึงเราต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นด้วย


ช่อง Ca เราจะใส่สี Quant เข้าไปโทนสว่างมากเหลืองไปขาวหมายถึงมี Ca มาก
สีเขียวมีรองลงมา ส่วนน้ำเงินมีน้อย และสีดำคือตำแหน่งนั้นไม่มี Ca โดยต้องดูเทียบ
กับช่องแรกบนซ้ายสุด ส่วนการดูผลธาตุอื่น ในช่องอื่นๆการดูก็เหมือนๆกัน

ภาพ Speed Mapping โดย www.dosem24hr.com  ภาพจริงมีขนาดใหญ่กว่านี้ 20%สรุป

การวิเคราะห์ปูนซีเมนต์ทางกายภาพด้วย SEM และวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX
สามารถวิเคราะห์ได้ 2 โหมด

1.โหมด HV SEM(High vacuum) ความเป็นสูญญากาศสูง ปูนซีเมนต์ต้องนำไฟฟ้า
ตัวอย่างปูนซีเมนต์จะต้องฉาบเคลือบทอง เพื่อให้นำไฟฟ้าได้ จะได้ภาพ SEI

2.โหมด LV SEM(Low vacuum) ความเป็นสูญญากาศต่ำ ตัวอย่างไม่ต้องนำไฟฟ้า ตัวอย่างปูนซีเมนต์ไม่ต้องฉาบเคลือบทอง สามารถซีเมนต์นำเข้าเครื่อง SEM ได้โดย ไม่ต้องทำให้นำไฟฟ้า จะได้ภาพ BEI COMPO

*****************************************************************

สุดท้ายขอบคุณ Do SEM ที่เปิดพื้นที่ให้ มากๆครับ

น้อมรับทุกคำชี้แนะครับ Mr.Golf (สิงห์เฒ่าซ่อมเซ็ม) manatsanan2007@hotmail.com
หรือมาพบปะพูดคุยได้ตามประสาได้ที่ BigC จ.สุรินทร์ (แอร์ฟรี 555 จริงๆนะครับ) หรือมา
ติดตามเป็นเพื่อนผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ
http://www.facebook.com/JeolOxfordInstruments?ref=hl 

*********************************************************************
ปูน,ปูนซีเมนต์,ปูนฉาบ,ปูนก่อ,ปูนก่อสร้าง,cement,วิเคราะห์ปูน,วิเคราะห์ซีเมนต์,
วิเคราะห์cement,องค์ประกอบเคมีของปูน,องค์ประกอบเคมีของซีเมนต์


บทความน่าสนใจอื่นๆ

วิเคราะห์ปูนซีเมนต์ Cement ด้วยเครื่อง SEM และ EDS/EDX คลิก
กระดาษ เยื้อกระดาษ วิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และ EDS คลิก

Detector Cool Down สำหรับเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX คลิก
Detector warm up สำหรับ OXFORD EDS คลิก 

EDS ,EDX resolution check มาเช็คสุขภาพเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDX กัน คลิก 
 มหัศจรรย์หนอนผีเสื้อ" วงศ์ Tineidae " ผ่านกล้องจุลทรรศน์ คลิก
CAMEO คือเทคนิคการวิเคราะห์เฟสของวัสดุ เชิงคุณภาพด้วยเครื่อง EDS,EDX คลิก
 โหมดภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด คลิก
การวิเคราะห์ธาตุ ตามแนวกำหนดเส้นส่องกราดแบบ Linescan คลิก
การวิเคราะห์การกระจายตัว และหาตำแหน่งของสาร/ธาตุ ด้วยวิธีการ Mapping คลิก
ส้มจิ๊ดถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
 วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
 สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
 วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
  แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก
 เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิกจุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
 แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิกผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
 ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก

 ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
 ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก
 เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง  คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก

พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
 บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
 
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด