วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM,EDS,EDX

วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM และ ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุ EDS/EDX

อิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง ประเภทใช้ก่อ มีหลายประเภทมี อิฐมอญ หรืออิฐแดง อิฐบล๊อค และอิฐที่เราจะนำเสนอ ในบทความของเราคือ อิฐมวลเบา หรืออิฐเบา หรืออิฐขาว ที่เรียกตามสีของอิฐกัน

ส่วนคุณสมบัติด้านอื่น ข้อดีข้อเสียของอิฐมวลเบา หรืออิฐอื่นๆ เราขอไม่กล่าวถึงนะค่ะ อิฐมวลเบา ที่จำหน่ายตามท้องตลาด จะมีหลากหลายยี่ห้อ และผู้ผลิต ที่เรานำมาเป็นตัวอย่างในการดูส่อง ด้วยเครื่อง SEM เรานำมาแค่หนึ่งยี่ห้อเท่านั้นค่ะ
ลักษณะรูปร่างหน้าตาของอิฐมวลเบา ที่จำหน่ายตามท้องตลาดอิฐมวลเบา ที่เรานำมาวิเคราะห์ถ่ายด้วยเครื่อง SEM เราจะถ่ายภาพกัน 2 โหมดคือ


1. ถ่ายโหมดความเป็นสูญญากาศสูง (HV SEM,High Vacuum) ตัวอย่างต้องนำไฟฟ้า แต่อิฐมวลเบาไม่นำไฟฟ้าเราจะต้องฉาบเคลือบทอง ,คาร์บอน หรืออื่นๆเพื่อให้นำไฟฟ้าก่อนเข้าเครื่อง SEM โหมดที่เราจะถ่ายภาพ  จะเป็นภาพSEI, BEI COMPO และ BEI TOPO

2. ถ่ายโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำ (LV SEM,Low Vacuum) ตัวอย่างไม่ต้องนำไฟฟ้า ซึ่่งอิฐมวลเบาเรา ไม่นำไฟฟ้าอยู่แล้ว โหมดที่เราจะถ่ายภาพ จะเป็นภาพ BEI COMPO, BEI TOPO และ BEI TOPO+Shadows

ลักษณะอิฐที่เรานำมาวิเคราะห์
1. ตามภาพ เป็นอิฐมวลเบา ผิวภายนอก ผิวข้างด้านกว้าง ตัวอย่างนี้ผิวจะไม่เรียบเท่าไรค่ะ2. ตามภาพ เป็นอิฐมวลเบา ผิวภายนอก ผิวข้างด้านข้าง3. ตามภาพ เป็นอิฐมวลเบา ผิวภายในเรามาดูอิฐมวลเบาในโหมด เป็นสูญญากาศสูง (HV SEM,High Vacuum) กันก่อนค่ะ

จากที่ได้เกรินมาก่อนหน้า ว่าถ้าจะดูในโหมดสูญญากาศสูง (9.6 x 10-5 Pa.) เราจะต้องนำอิฐมวลเบามาเตรียม ต่อนิดหนึ่ง เราจะนำอิฐทั้งสามด้าน ด้านละความยาวประมาณ 5-10 มิลลิเมตร ไม่ต้องเอาใหญ่มาก วางบนแท่น ที่เรียกว่า Stub ด้วยเทปกาวคาร์บอนที่นำไฟฟ้า เสร็จแล้วก็เอาไปฉาบเคลือบด้วยทอง ด้วยเครื่องที่เราเรียกว่า Sputter Coater กันค่ะ นอกจากเราจะสมารถฉาบด้วยทองแล้ว ยังสามารถฉาบด้วยคาร์บอน พาราเดียม แพทตินัม และอื่นๆได้ ตามที่เรามี

ตามภาพคือ อิฐมวลเบา ที่วางบนStub และผ่านการเข้าเครื่อง Sputter Coater เพื่อฉาบทองคำ 99.99% เรียบร้อยแล้ว โดยเราจะ นำอิฐทั้งสามด้านมาฉาบทองที่วางบน Stub ละด้านตามภาพค่ะภาพด้านบนค่ะ หลังจากฉาบทองเสร็จแล้วพอเราฉาบทองเพื่อให้นำไฟฟ้าเสร็จ ก็นำไปเข้าเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM กันต่อค่ะ

อิฐมวลเบา ผิวภายใน

ตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวภายใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวภายใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 500 เท่า สเกล 50 um (ไมครอน) หรือ 0.05 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวภายใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
อิฐมวลเบา ผิวภายนอก ผิวข้างด้านข้าง

ตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านข้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 100 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านข้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านข้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
อิฐมวลเบา ผิวภายนอก ผิวข้างด้านกว้าง

ตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านกว้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านกว้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum
ภาพแบบ BEI COMPO ตำแหน่งเดียวกันภาพด้านบน
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านกว้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum
ภาพแบบ BEI TOPO +Shadow ตำแหน่งเดียวกันภาพด้านบน
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านกว้าง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 2000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด High vacuum ภาพแบบ SEI
และอิฐมวลเบาฉาบเคลือบด้วยทองคำ 99.99% เพื่อให้นำไฟฟ้า

ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
หลังจากถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM เสร็จเราก็นำตัวอย่างตัวเดิมวิเคราะห์ธาตุ EDS,EDS เพื่อหาปริมาณธาตุและดูว่ามีธาตุอะไรกันบ้าง ต่อค่ะ

วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ จุดที่ 1 ในโหมดสูญญากาศสูง
ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Ca แคลเซียม,W ทังสเตน,Al อลูมิเนียม, K โปแตสเซียม,Nb ไนโอเบียม,Te เทลลูเรียม และ Fe เหล็ก


วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1

มีจำนวนธาตุ อยู่กี่ % ให้ดูที่ช่อง Element% เช่นมี Si ซิลิกอน 11.31 % ค่ะ


วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบแท่งกราฟ
วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบ Compound


วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 2เรามาดูอิฐมวลเบาในโหมด เป็นสูญญากาศต่ำ (LV SEM,Low Vacuum) กันก่อนค่ะ ดูในโหมดนี้ไม่ต้องให้ตัวอย่างนำไฟฟ้า (จะนำไฟฟ้าก็ได้)

จากที่ได้เกรินมาก่อนหน้า ว่าถ้าจะดูในโหมดสูญญากาศต่ำ (25 Pa.) เราจะต้องนำอิฐมวลเบามาเตรียม ต่อนิดหนึ่ง เราจะนำอิฐ ด้านใน ความกว้างยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตร ไม่ต้องเอาใหญ่มาก วางบนแท่น ที่เรียกว่า Stub ด้วยเทปกาวคาร์บอนที่นำไฟฟ้า เสร็จแล้วก็ ไม่ต้องฉาบเคลือบด้วยทองตามภาพคือ อิฐมวลเบา ที่วางบนStubอลูมิเนียมโดยเราจะ นำอิฐด้านในวางบน Stub ตามภาพค่ะความคมชัดของภาพในโหมด LV SEM แบบนี้ จะด้อยกว่าการดูในโหมด HV SEM แต่จะมีข้อดีคือ การเตรียม ตัวอย่างไม่ยุ่งยาก ดูตัวอย่างที่มีความชื้นได้ ตัวอย่างไม่ต้องนำไฟฟ้าได้

LV SEM Mode เราจะขอถ่ายศึกษา ด้านในของอิฐด้านเดียวค่ะ

* BEI COMPO แยกตาม Atomic No.
** BEI TOPO มิติ ตื้น ลึก

*** BEI TOPO + Shadows มิติ ตื้น ลึก+เงา

ตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI TOPO ภาพตำแหน่งเดียวกันกับภาพด้านบน
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 150 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 150 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI TOPO ภาพตำแหน่งเดียวกันกับภาพด้านบน
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI TOPO ภาพตำแหน่งเดียวกันกับภาพด้านบน
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ
ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นอิฐมวลเบาผิวนอกด้านใน ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)กำลังขยาย x 1000 เท่า สเกล 10 um (ไมครอน) หรือ 0.01 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI TOPO + Shadows ภาพตำแหน่งเดียวกันกับภาพด้านบน
** อิฐมวลเบาไม่ได้ฉาบเคลือบด้วยทองคำ
ถ่ายโดย www.dosem24hr.com
วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพ จุดที่ 1 ในโหมดสูญญากาศต่ำ Low Vacuum SEM,LV SEM หรือชื่ออื่นๆที่เราเรียก N SEM,WET SEM,และ VP SEM ค่ะ

ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Ca แคลเซียม,W
ทังสเตน,Al อลูมิเนียม, K โปแตสเซียม,S ซัลเฟอร์,Te เทลลูเรียม และ Fe เหล็ก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1

มีจำนวนธาตุ อยู่กี่ % ให้ดูที่ช่อง Element% เช่นมี Si ซิลิกอน 8.71 % ค่ะวิเคราะห์อิฐมวลเบา ด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ จุดที่ 1 แบบแท่งกราฟ


 
 
**** การวิเคราะห์ธาตุ สามารถวิเคราะห์แบบ Area และ Point บทความนี้ใช้วิธี Area analysis

ทั้งหมดจะเป็นการวิเคราะห์อิฐมวลเบา เพื่อศึกษาลักษณะผิว การเกาะยึด ลักษณะGrain size ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปแบบส่องกราด SEM,และตามด้วยการวิเคราะห์ธาตุ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยเครื่อง Energy dispersive x-ray spectrometer,EDS/EDX
โอกาสหน้าจะนำเรื่อง อิฐมอญหรืออิฐแดง และอิฐบล๊อค มานำเสนอต่อค่ะ

อิฐ,อิฐเบา,อิฐมวลเบา,อิฐขาว,อิฐแดง,อิฐมอญ,อิฐบล๊อค,อิฐน้ำหนักเบา,อิฐทนความร้อน,อิฐซับเสียง อิฐเก็บเสียง,อิฐทนร้อน,อิฐก่อ,อิฐผนัง,วิเคราะห์อิฐ,ทดสอบอิฐ,วิจัยอิฐ,ภาพอิฐ,วิเคราะห์อิฐมวลเบา,ภาพถ่ายอิฐ ****************************************************************************
บทความน่าสนใจอื่นๆ

สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก 

 เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก

มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก
จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก

การวิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก

วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก

ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก

เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง
คลิก
มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก

ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น