วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิเคราะห์ส้มจิ๊ด ด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และ EDS,EDX

ส้มจิ๊ด ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX
การถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป ส่วนใหญ่ภาพที่เราเห็นจะเป็นภาพ SEI ตัวอย่างที่ถ่ายจะต้องนำไฟฟ้า ถ้าไม่นำก็ต้องทำให้นำไฟฟ้า ด้วยวิธีการเอาไปฉาบเคลือบทอง
ทองคำขาว แพทตินัม
คาร์บอน และอื่นๆให้นำไฟฟ้าได้ แล้วใช้กล้องในโหมดความเป็นสูญญากาศ
สูงในการถ่าย
หรือ High vacuum SEM ในระดับสูญญากาศ 9.6x10-5 Pa.(พาสคาล)

แต่เรามาดูการถ่ายภาพกับตัวอย่างที่ไม่นำไฟฟ้ากัน ตัวอย่างที่เรานำมาถ่ายกันก็คือส้มจี๊ด แต่เป็น
ผลที่ยังเล็กๆอยู่นะค่ะ แล้วใช้กล้องในโหมดความเป็นสูญญากาศต่ำในการถ่าย หรือ
Low vacuum SEM เรารู้จักในชื่ออื่นๆว่า LV SEM, VP SEM, N SEM, E SEM และ WET SEM
ตามแต่ยี่ห้อของกล้องจุลทรรศน์ฯ
Low vacuum ในระดับสูญญากาศ 6 - 270 Pa.(พาสคาล) บางรุ่นจะมากกว่า 270 Pa.โหมดการถ่ายภาพ ภาพจะเป็น BEI COMPO, BEI COMPO+Shadows, BEI TOPO และ BEI TOPO+Shadows
(www.dosem24hr.com)

ลักษณะส้มที่เรานำมาวิเคราะห์
ตามภาพ เป็นสายพันธุ์ที่เราเห็นทั่วไป กับร้านขายต้นไม้ผล ต้นไม้ประดับทั่วไปอีกภาพแต่ลักษณะส้มที่เรานำมาถ่าย เราจะศึกษากันที่ผลลูกเล็กกันค่ะ ตามภาพล่างค่ะการเตียมตัวอย่างไม่ยากค่ะ แค่เก็บส้มอย่างระมัดระวัง อย่างให้มือโดนบริเวณที่เราจะถ่ายภาพ
และวิเคราะห์ธาตุ
ตามภาพ เราจะนำผลส้ม มาติดกับแท่นวางตัวอย่าง STUB ที่ไม่นำไฟฟ้าเหมือนกัน ขนาดของ
ผลประมาณครึ่งเซ็น 5-6 มิลลิเมตร


เราจะศึกษาผลส้ม 2ด้าน ด้านข้างและด้านบน เรานำผลส้มติดด้วยเทปกาวธรรมดา ไม่ต้องใช้
เทปกาวที่นำไฟฟ้าได้ ตามภาพที่เห็นเป็นใบ ไม่ใช่ใบส้มนะค่ะ แต่เป็นใบหัวใจล้านดวงจะเป็น
บทความต่อไปค่ะ
ตามภาพเป็นส้มจี๊ด

ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 15 เท่า สเกล 1 mm มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
แรงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comปรับ Contrast และ Brightness ของภาพเพิ่มเติม ตามภาพเราจะเห็นคราบและเม็ดสีขาวเกาะติดอยู่
แต่เรายังไม่ทราบว่าเป็นอะไร เราจะวิเคราะห์ EDS,EDX อีกครั้งทีนี้ก็จะทราบแล้วละค่ะ ว่าเป็นอะไรตามภาพเป็นขั้วส้มจี๊ด
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 35 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
แรงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นขั้วส้มจี๊ด
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 75 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
แรงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นผิวส้มจี๊ด
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 200 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO แ
รงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นด้านบนส้มจี๊ด ด้านที่ดอกส้มหลุดออกไป
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 50 เท่า สเกล 500 um (ไมครอน) หรือ 0.5 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
แรงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comตามภาพเป็นด้านบนส้มจี๊ด ด้านที่ดอกส้มหลุดออกไป
ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด SEM ที่ 20kv (กิโลโวลท์)
กำลังขยาย x 75 เท่า สเกล 100 um (ไมครอน) หรือ 0.1 มิลลิเมตร ถ่ายในโหมด Low vacuum ภาพแบบ BEI COMPO
แรงดันของสูญญากาศ 40 ถึง 60 Pa. พาสคาล

ถ่ายโดย www.dosem24hr.comเราจะวิเคราะห์ผิวของลูกส้มกันดู ตำแหน่งที่เราจะวิเคราะห์คือตำแหน่งตามภาพด้านล่างค่ะวิเคราะห์เชิงคุณภาพเราจะได้ สเป็คตรัมตามภาพ
ผลการวิเคราะห์จุดนี้จะพบ O ออกซิเจน,Si ซิลิกอน,Ca แคลเซียม ,Al อลูมิเนียม, K โปแตสเซียม,
C คาร์บอน และ S ซัลเฟอร์
วิเคราะห์เชิงปริมาณเราจะได้ ผลตามภาพยกตัวอย่างจะมีปริมาณธาตุ K โปแตสเซียม อยู่ 2.24 % (ดู Element %)วิเคราะห์เชิงปริมาณ แบบแท่งกราฟเราจะได้ ผลตามภาพ
ตามจุดที่เราวิเคราะห์ ถ้าเราวิเคราะห์แบบ Mapping ต่อเราก็จะทราบตำแหน่งของแต่ละธาตุได้
ตามภาพ ช่องซ้ายสุดบนจะเป็นภาพ BEI COMPO
วิธีการดู Mapping เราจะดูช่องของภาพ BEI COMPO เทียบกับช่องธาตุแต่ละตัว ตามภาพเราทำการ
map ทั้งหมด 6 ธาตุ

ยกตัวอย่างเราดูช่อง S ซัลเฟอร์ บริเวณใดที่สีโทนสว่างจะมีซัลเฟอร์อยู่ สว่างมากมีปริมาณมาก
สว่างน้อยมีน้อยสีมืดหรือดำ คือตำแหน่งนั้นๆไม่มีซัลเฟอร์ ตามภาพช่องS ซัลเฟอร์ เทียบกับภาพ
BEI COMPO แล้วจะเป็นตำแหน่งเม็ดสว่างด้านบนขวามือบน ถ้าเทียบกับตำแหน่ง Ca แคลเซียมแล้ว
จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน


โอกาสหน้าจะเอาภาพ ใบของหัวใจล้านดวงมาถ่ายให้เห็นถึงลักษณะปากใบ กับบทความหน้าค่ะ
**************************************************************************
ส้ม,ส้มจี๊ด,ผิวส้ม,วิเคราะห์ธาตุส้ม,ภาพส้มจากSEM,ภาพถ่ายส้มจากSEM


บทความน่าสนใจอื่นๆ

ส้มจิ๊ดถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์ฯ SEM และวิเคราห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก

วิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้วย EDS,EDX คลิก
สะเก็ดแผล ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ คลิก
วิเคราะห์อิฐมวลเบา อิฐเบา อิฐขาว ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM,EDS/EDX คลิก
แป้งเด็ก แป็งเย็น ผงแป้ง ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนฯ SEM และวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS,EDX คลิก 

 เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุด้วย EDS หรือ EDX, WDX หรือ WDS, และ EPMA แบบใหนดีกว่ากัน คลิก
วิเคราะห์เส้นผม วิเคราะห์เส้นขน คลิก
มหัศจรรย์ผึ้งน้อย คลิก

จุลินทรีย์ คือสิ่งสิ่งมีชีวิตที่สายตาเปล่า คนเรามองไม่เห็น คลิก
การวิเคราะห์เส้นใย สิ่งทอ เส้นไหม เส้นใยสังเคราะห์ fibers คลิก
 วิเคราะห์ความเสียหายวัสดุและอุปกรณ์ ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ ไฟฟ้า คลิก 
แร่ธาตุในข้าวหอมมะลิ คลิก
ผงชูรส และผงปรุงรส คลิก
วิเคราะห์สิว ด้วยกล้องจุลทรรศน์ คลิก
ความมหัศจรรย์ของหนวดหรือเคราฤาษี คลิก
ปากดีของมดดำ คลิก

 ผมมันชั่ว ผมมันเลว คลิก
ฟองน้ำ ฟองน้ำ คลิก

 เชื่อหรือไม่ว่าคือขนมปัง คลิก
แกงไก่หน่อไม้ดอง คลิก
  มาจุดธูปขอหวยกัน คลิก
พระเครื่องเก่าแก่ คลิก
บ้านและสวนสวย คลิก
ที่มา : http://www.dosem24hr.com/index.php
สถานที่ให้และรับบริการ SEM,EDS : ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต และดรีมเวิลด์
Do SEM บริการเครื่อง SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป แบบส่องกราด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น